Training 'werken met een tolk'

 

Sommige hulp- en zorgverleners vinden het lastig om met een tolk te werken. Met vindt dat dit het persoonlijke contact in de weg staat, of men is bang dat niet alles goed vertaald wordt. Ook is het lastig om niet direct te kunnen reageren op wat de patiënt zegt. Veel hulpverleners zijn gewend alleen met hun patiënt te spreken in de beslotenheid van hun eigen kamer. De dynamiek van dit soort gesprekken beheersen ze, de intimiteit van de situatie vergemakkelijkt het voor beide partijen te zeggen wat ze menen dat goed is. Als er een tolk bij komt veranderd dit totaal. Het is goed je te realiseren dat er een geheel nieuwe situatie ontstaat. Er is geen sprake meer van een “individueel” gesprek maar van een “systeemgesprek” waarop de termen van groepsdynamica en systeemtheorie van toepassing zijn. Het kan de hulpverlener onzeker maken, gevoelens van onzekerheid geven, leiden tot overdreven je best doen. Er kijkt immers iemand met je mee over je schouder, iemand die vergelijkingsmateriaal heeft – hij tolkt immers voor verschillende hulpverleners!

Reden waarom u gebruik wilt maken van een tolk is dat u een boodschap hebt die u wilt overbrengen. Om bvb een diagnose vaststellen om de juiste behandeling te kunnen geven. Om er zeker van te kunnen zijn dat de boodschap ook inderdaad overkomt op de manier zoals u het bedoeld heeft, is het dus van groot belang dat de tolk betrouwbaar is.

Het kan zijn dat u nog niet eerder met een tolk hebt gewerkt. Daarom bied ik de training “werken met een tolk” aan. In deze training geef ik informatie over de verschillen tussen tolken en vertalen, over verschillende vormen van tolken, over telefonisch en persoonlijk tolken, over zaken waar u rekening mee dient te houden tijdens een tolkgesprek, etc. Aan de hand van casussen en eventuele rollenspellen zullen we de dingen bespreken waar u tegenaan kunt lopen tijdens een tolkgesprek.

 
 
  • Voor meer informatie en het maken van afspraken kunt u mij op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 06 - 55 70 71 88 of via e-mail: info@tolkturkswolterwoning.nl.